7 . 21 . 17 - Kristin & Doug - Photo Booth - EliteSound